S.S.S.

İşitme cihazlarının fiyatı aşağıdaki özelliklere bağlı değişmektedir

  • Sesi işleme hızı
  • Feedback baskılama
  • İçerisinde bulunan yardımcı programlar (tinnitus, speech rescue vb.)
  • Seslerin işlendiği kanal ve bant sayısı
  • Gürültüyü baskılayabilme özellikleri
  • Mikrofon özellikleri
  • Teknolojik platform
  • Bağlantı seçenekleri

İşitme kaybının derecesine, tipine, kulak yapınıza, yaşam tarzınıza, kişinin istek ve arzularına göre işitme uzmanı ile birlikte karar verilerek yapılır.   

Oldukça yaygın duyduğumuz bu şehir efsanesi kesinlikle yanlıştır. Kulaklarımızla işitir beynimiz ile algılarız. İşitme cihazı kullanmadığımız takdirde beyin normal fonksiyonunda çalışmayıp kulak tembelleşir ve işitme yeteneğini kaybeder.  Bunu önlemek için tüm sesleri duymaya devam etmemiz gerekir.

İşitme cihazınızı sabah kalktığınız zaman takıp gece yatana kadar aktif bir şekilde kullanmanız

önerilmektedir.

Gece yatarken, duş alırken, havuz ve denize girerken çıkarılmalıdır.

 X-ray görüntüleme sırasındaki yoğun radyasyon, MRI görüntüleme sistemlerinin yaydığı manyetik alan; işitme cihazlarınızın bozulmasına neden olabilir. Bu sebeple işlem öncesinde işitme cihazlarının çıkarılması önerilmektedir.

İşitme tıpkı görme gibi çift taraflı bireysel aktivitedir. Sesin yönünü ve kaynağını belirlemek için çift taraflı işitebiliyor olmak önemlidir. Beyniniz, duyduğunuz sesleri  çift taraftan alarak işlediği için çift taraflı dinleme sayesinde; seslerin kaynağını daha iyi belirler, uzaktaki sesleri daha rahat duyar, gürültülü ortamlarda konuşmaları daha net duymanızı sağlar, daha az yorulur ve memnuniyetinizin artmasını sağlar.

Yaş, cinsiyet, işitme kayıplı kalınan süre, işitme cihazının mevcut ayarı, işitme cihazlarını kullanma süresi vb. birçok etken alışma sürenizi etkiler. İşitme cihazlarını yeni kullanmaya başladıysanız; işitme cihazlarının pil değişimi, temizliği, çıkartıp takılması sırasında zorluk yaşayabilirsiniz. Bu adımda kullanım kılavuzlarını ve rehberleri okuyarak ya da işitme uzmanından yardım isteyerek bu zorlukların üstesinden gelebilirsiniz. İşitme cihazı kullanımıyla birlikte unutulan sesleri yeniden duymaya başladığınız için, duyduğunuz sesler rahatsız edici gelebilir, gürültü gibi algılanabilir. İşitme cihazlarınızı her gün düzenli kullanmak adaptasyon hızınızı arttıracaktır. Ayrıca son teknoloji işitme cihazlarının içinde bulundurduğu otomatik adaptasyon programları, kişinin günlük kullanımına bağlı olarak sesleri zamanla arttıracak ve adaptasyon sürecinizin daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

Uğultu, gürültü, çınlama olarak da ifade edilen şikâyetler tinnitus olarak adlandırılmaktadır. Tinnitus şikâyetlerinin yaklaşık %80’ine işitme kayıpları da eşlik etmektedir. Öncelikle daha önce yaptırmadıysanız merkezimize gelerek işitme testi yaptırmanızı öneririz.

İşitme cihazları ve içerisindeki tinnitus programları, var olan tinnitusunuza kalıcı tedavi sağlamaz. Kullandığınız süre boyunca duyduğunuz uğultu-çınlama seslerini arka planda bırakarak diğer seslere odaklanmanızı ve böylece rahatlamanızı sağlar. Tinnitus programlarının etkili sonuç vermesi için; bu sesler, bir tinnitus terapisi eşliğinde uygun bir şekilde sunulmalıdır. Ayrıntılı bilgi ve tinnitus özellikle cihaz denemesi için ODYOZONE İŞİTME CİHAZLARI merkezine başvurabilirsiniz

İşitme cihazları işitme kaybını tedavi etmez. Ancak, işitme kaybının derecesine bağlı olarak, çocuğunuzun normal yaşıtları gibi dil becerisi kazanması ve okul hayatında başarılı olması için destek olan çok önemli bir araç konumundadır. İşitme kaybının seviyesi her bireyde olduğu gibi çocuklarda da, kaybının sebebine ve çevresel ortama bağlı olarak artabilir. O nedenle düzenli kontroller her noktada önem taşımaktadır.

Pediatrik işitme cihazları, fiziksel olarak daha dayanıklı kabin tasarımı, suya, tere, neme ve toza karşı daha fazla dayanıklılığı olan ve mümkün olduğunca küçük tasarımlı özel boynuz ile sunar.  Çocuğunuzun güvenliği açısından pil kapağı kilidi, FM sistem ve geniş bağlantı seçenekleri bulunur. Bunlarla beraber, işitme cihazının çalışıp çalışmadığını veya pil durumunu değerlendirmeniz için ışıklı bir uyaran da barındırır.

Arşivler

Kategoriler